Korfbalcompetitie en Corona, vanaf 16 maart


Algemene uitgangspunten:

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 • Blijf thuis als je positief getest bent en/of als je huisgenoot of een nauw contact het Corona-virus heeft.
 • Was vaak je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Vermijd drukte.
 • Schud geen handen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de trainer/coach.
 • Voor iedereen tot 12 jaar geldt geen beperking tot het afstand houden.
 • Iedereen van 13 jaar en ouder houdt voor en na het sporten onderling 1,5 meter afstand van elkaar. Onderling hoeft jeugd tot en met 17 jaar geen afstand van elkaar te houden.

 

Algemeen voor de training:

 • Ga thuis voor je naar de training komt naar de wc, de sportkantine blijft gesloten.
 • De kantine mag niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van tassen/jassen.
 • Kom omgekleed naar de training.
 • Neem je eigen gevulde bidon mee naar de training.
 • Desinfecteer je handen zodra je aankomt op en voordat je vertrekt van het sportcomplex.
 • De trainer vraagt alle spelers bij binnenkomst of zij klachten hebben, de gezondheidscheck is voor iedereen verplicht voorafgaand aan de training.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan bij de training, ouders die hun kind komen brengen/halen wachten bij het toegangshek.
 • Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pylonen en lijnen) wordt na iedere training schoongemaakt met desinfectiemiddel.
 • Na afloop van de training verlaat je direct de sportaccommodatie.
 • Bij onweer of ander heel slecht weer mag er niet binnen geschuild worden, de training dient dan gestaakt te worden.

 

Voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar geldt:

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht.
 • Jeugd tot en met 26 jaar mag buiten met het team samen trainen en tijdens de training normaal spelcontact hebben.
 • Werk tijdens de training zoveel mogelijk met vaste groepjes en probeer het gebruik van materiaal te beperken.
 • Er mogen onderlinge wedstrijden gespeeld worden, houdt hierbij rekening dat vermenging tussen jeugd en senioren voorkomen wordt tenzij het echt niet anders kan.
 • Het is nog niet toegestaan om competitie te spelen tegen andere verenigingen.

 

Voor teams en spelers van 27 jaar en ouder geldt:

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht.
 • Er mag alleen in viertallen gesport worden, de groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.
 • De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal onderling is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming.
 • De trainer mag om instructie te geven van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 meter afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in 1 keer is niet toegestaan.
 • De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes.
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan.
 • Kleedkamers en kantines zijn gesloten.