Privacyverklaring is toegevoegd aan de website


De verplichte privacyverklaring is nu te vinden op de website. Kijk hier https://www.sdokorfbal.nl/privacyverklaring/ of ga via Over SDO naar Privacyverklaring.