Opzeggen

Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd of gewijzigd. Dit kan door een mail te sturen naar: ledenadministratie@sdokorfbal.nl

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 mei. Deze datum is vastgesteld, omdat ieder jaar rond die tijd de beschikbaarheid van leden voor de indeling van de teams voor het volgend seizoen door de TC (Technische Commissie) plaatsvindt. Bovendien moeten voor het volgend seizoen de teamindelingen bij de korfbalbond worden ingediend.

Bij een te late opzegging zijn wij als vereniging bondskosten voor het betreffende lid verschuldigd voor het gehele nieuwe seizoen en dat geldt voor alle leden. Daarom is iedereen die pas na 1 mei zijn/haar lidmaatschap opzegt, contributie verschuldigd voor het gehele volgende verenigingsjaar.

Ook opzeggen gedurende het seizoen is niet mogelijk. Iedere speler en speelster is tijdens het seizoen nodig voor een goede bezetting van de opgegeven teams. Indien opzegging toch noodzakelijk is, omdat er sprake is van overmacht, dan dient contact opgenomen te worden met bestuur@sdokorfbal.nl.

Indien een speler langdurig geblesseerd is geraakt kan deze zijn lidmaatschap terugzetten naar niet-spelend lid. Zo neemt de club de helft van het risico van geblesseerd raken op zich en de speler de helft, wel zo eerlijk natuurlijk. Het initiatief ligt bij de speler/ouder zelf om dit terug te zetten. Het terugzetten per lidmaatschap kan per kwartaal.