Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Sporting Samenspel Doet Overwinnen Afdeling Korfbal, gevestigd te Hillegom en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40445503.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst ·  Volledige naam

·  Adres

·  Geboortedatum

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres (evt. van wettelijk vertegenwoordiger)

·  Geslacht

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden. Ledenadministratie
Administratie ·  Volledige naam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres (evt. van wettelijk vertegenwoordiger)

·  Bank- en betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Sportlink

Penningmeester

Evt. Belastingdienst

Het verrichten en versturen van aankopen ·  Volledige naam

·  E-mail adres

·  (Kleding)maat

Uitvoering van de overeenkomst / completeren sporttenues Gedurende looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Kledingcommissie

Retailer

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief ·  Volledige naam

·  E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst Zolang men aangemeld blijft voor de betreffende nieuwsbrief. E-marketingtools
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren ·  Cookies (zie voor meer info het kopje Cookies)

·  IP-gegevens

 

Toestemming Iedere keer dat onze website www.sdokorfbal.nl wordt bezocht. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. Websitebeheerder

Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reunie of bijzondere gebeurtenis. ·  Volledige naam

·  Adres

·  E-mail adres

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken NVT

 

  1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met het bestuur via bestuur@sdokorfbal.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door [naam organisatie].

 

  1. COOKIES

3.1  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

  1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

  1. DERDEN

4.1  Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verstrekken aan derden zonder uw toestemming als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

4.2  De vereniging heeft gegevens opgeslagen bij Google Drive, Sportlink (KNKV) en beperkt op haar website www.sdokorfbal.nl gehost bij WordPress

4.3  Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

 

  1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

  1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

  1. Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

7.1  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.